Welkom op de site Watvooreikelszijnjullie.nl

Politiek
Of het vertrouwen in de politiek historisch laag is, weten we eigenlijk niet. Vroeger moesten mensen gaan stemmen. Hoe ze over de politiek dachten weten we niet, omdat er in die tijd geen peilingen werden gehouden. Tegenwoordig is dat natuurlijk wel wat anders. Minimaal een keer per week wordt gepeild hoe we zouden stemmen en worden de uitkomsten uitgebreid besproken. Dat deze peilingen niet altijd het beeld laten zien dat overeenstemt met de uitkomst van een verkiezingen, laat de uitslag van de Britse verkiezing van mei 2015 zien. Waar een nek-aan-nek rennen voorspeld werd tussen de Conservatieven en Sociaaldemocraten, bleek dat de uitslag compleet anders en verwierven de Tories een meerderheid. Natuurlijk heeft dit ook met het Britse kiesstelsel te maken.

Moeilijk
De kijk op de politiek verandert voortdurend. Doen ze iets waarvan de bevolking denkt dat dat goed is, dan reageren slechts weinigen. Daar staat tegenover dat men zeer verontwaardigd kan reageren wanneer er iets wordt besloten waar men het niet eens mee is. Triest is dat sommigen het nodig vinden politici te bedreigen. In Duitsland heeft dat onlangs er toe geleid dat een burgemeester in een kleine stad, die dit ambt zonder betaling uitvoerde, zoals dat in Duitse dorpen vaker het geval is, zich terug trok omdat zijn gezin door neo-nazi's bedreigd werd. Zo krijgen deze groepen en criminelen veel macht. We zien in Nederland iets vergelijkbaars wanneer een kleine groep hooligans een wethouder en zijn gezin bedreigt, omdat die een voetbalclub niet alweer geld willen geven.

Leuk
Politiek is geen makkelijk vak, want het dwingt je steeds om keuzes te maken. Politiek is daarnaast beïnvloedbaar. Daar maken bedrijven gebruik van, maar ook belangengroepen of milieuorganisaties. Denk maar aan de vakbonden, aan Natuurmonumenten of aan Greenpeace.
Wie graag iets op een positieve wijze wil veranderen, doet er dus goed aan medestanders te zoeken, een groep te vormen en op een ludieke wijze de aandacht te zoeken. Zo'n groep laat zich ook zien bij gemeenteraadsvergaderingen, gaat in gesprek met (plaatselijke) politieke partijen en geeft aan mee te willen werken aan die verandering. Zo wordt politiek leuk en interessant, want wie wil niet achteraf kunnen beweren meegewerkt te hebben aan iets waar velen heel positief op reageren? Je hebt nog meer invloed wanneer je lid wordt van een partij, want dat geeft je toegang tot vergaderingen, partijbijeenkomsten en congressen. Hier wordt de politiek gemaakt die ons aller leven kan beïnvloeden.